Všeobecné obchodní pomdínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Petra Sporyszová, Strážnice, Předměstí 388 a IČO: 02046695

  1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (služby uvedené na www.kosmetikastraznice.cz a v provozovně) a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů. Provozovatel poskytuje kosmetické a vizážistické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

  1. Objednávka služeb

Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem, FB). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejlépe však alespoň 24 hodin před zahájením ošetření. 

Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem, bude Vám účtováno 50% z objednané služby. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemám možnost obsadit místo jinou klientkou.

Pozdní příchod

Dostavíte-li se se zpožděním, bude vase ošetření zkráceno, tak aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření , v čase na který je objednán.

Dárkové poukazy

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je

vyznačena na dárkovém poukazu.  Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

  1. a) zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření
  2. b) zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo nebo pod vlivem návykových látek
  3. c) zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
  4. d) zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Nejsem plátce DPH.

Prodej produktů

Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

  1. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. Reklamace se uplatňuje nejpozději před zaplacením služby nebo zboží. V opodstatnělých případech je možné uplatnit reklamaci později. V tomto případě je však spotřebitel se dostavit po předchozí dohodě na provozovnu podnikatele k řešení reklamace. Bez dostavení se na provozovnu v předem dohodnotý čas nemůže být reklamace vyřízena. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

  1. GDPR

Osobní údaje zákazníků (zákaznic) shromažďuji z hlediska oprávněného zájmu jen po dobu nezbytnou pro plnění objednávek. Žádost o výmaz Vašich osobních údajů je možno podat osobně na provozovně písemnou cestou v předem dohodnutý čas.

  1. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.4.2020

Děkuji za respektování obchodních podmínek mého salonu.