Vrácení zboží ve 14denní lhůtě

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

V případě, že zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Jak postupovat:

  • Zboží můžete vrátit osobně v showroomu Kosmetika Strážnice nebo zaslat na adresu:

Bc. Petra Sporyszová

Radějov 245

696 67 Radějov

Tel.: +420 725 555 456

E mail: p.sporyszova@centrum.cz

  • Zboží dobře zabalte, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození. V případě, že jste od nás obdrželi dárky, přiložte i je.
  • Zboží by je nutno vrátit kompletní, s veškerou dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém bylo zboží převzato. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
  • Přiložte od nás vystavenou fakturu a průvodní dopis obsahující Vaše kontaktní údaje, spolu s informací zda si přejete zboží vyměnit za jiné nebo vrátit peníze. V takovém případě uvedte i číslo účtu na který Vám peníze zašleme.
  • Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

 

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce v těchto případech:

  • Zboží, vyňaté z uzavřeného obalu, které není možné vrátit z hygienických důvodů, tyto produkty jsou na našem webu příslušně označeny.
  • Zboží podléhající rychlé zkázy, včetně zboží které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
  • V případě, že dodávka byla přebírána po výslovném souhlasu spotřebitele, kdy mu prodávající sdělil, že nemá právo v takovém případě odstoupit od smlouvy.
  • Zboží, jež podléhá výchylkám finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

Upozornění

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Bc. Petra Sporyszová a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V opačném případě budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání těchto předmětů možné, má Bc. Petra Sporyszová právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny